⏩අමා දොර විවර විය සදහම් විකාශය. Ven Balangoda Radha Thero Ama Dora Viwara Viya

 • Опубликовано: Месяц назад

  Ama Dora Viwara Viya - Ven Balangoda Radha TheroAma Dora Viwara Viya - Ven Balangoda Radha Thero
  подписчиков: 57 тыс.

  "සිත් නිවා හමා එන අමා බුදුගුණ සුවඳ"...
  ⏩අමා දොර විවර විය සදහම් විකාශය.
  𝐘𝐨𝐮 𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐋𝐢𝐧𝐤 :-
  youtube.com/c/AmaDoraViwaraVi...
  𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐢𝐧𝐤 :- amadoraviwar...

Jayanthi Mallika +2
Jayanthi Mallika

උතුම් තෙරුවන් සරණින් දෙවියන් ගේ ආරක්ෂාව වඩවඩාත් ස්වාමින් වහන්සේට ලැබේවා!!! ස්වාමින් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා 🙏🙏🙏

Месяц назад
Rasika Lakmali +2
Rasika Lakmali

සාධු 🙏 සාධු 🙏 සාධු 🙏 උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයට මාගේ නමස්කාරය වේවා ගෞරවණීය පිංවත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ සම්පත්තිය ලැබේවා උතුම් නිවන් මග සාක්ෂාත් වේවා තෙරුවන් සරණයි 🙏🙏🙏

Месяц назад
Umeda ( A ) +1
Umeda ( A )

සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏 ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිර්වාණ සුවය අවබෝධ වේවා ! 🙏🙏🙏 🌸🌼🌸

Месяц назад
Hema miss +1
Hema miss

සාදු සාදු සාදු🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷 පිලිවෙත් සරුවෙයි සුවදක් සේමා. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 දම් රස දනවයි මිහිරක් සේමා .🙏🙏🙏🌷🌷🌷 පින් ගග ගලනා නිම්නය සේමා .🙏🙏🙏🌷🌷🌷 ඔබ වහන්සේට මාගේ උත්තම වූ නමස්කාරය වේවා ..සාදු සාදු සාදු🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷 බුදුගුණ අනන්තයි. .අනන්ත වූ බුදු ගුණ බලයෙන් ඔබ වහන්සේ නිදුක් වේවා. නීරෝගී වේවා. සුවපත් වෙත්වා .දීර්ඝායුෂ ලැබේවා .සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷 මතු බුදුබව ලබන්නට ඔබ වහන්සේට මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාවන් පාරමිතාවක්ම වේවා. .සාදු සාදු සාදු🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏🌷🌷🌷

Месяц назад
Damsaranimeheninwahansa +1
Damsaranimeheninwahansa

සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏සාදු සාදු සාදු මගේ උතුම් උත්තරීතර බුද්ධ ,දම්ම , සංඝ යන උතුම් ත්‍රිවිඩ රත්නයට මගේ හද පත්ලෙන්ම උතුම් උත්තරීතර උත්තමාන්ග නමස්කාරයපුජනීය වෙවා නමස්කාරය වේවා නමස්කාර කරමි සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏සාදු සාදු සාදු අපේ උතුම් පින් වත් කල්‍යාණ මිත්‍ර බුද්ධ පුත්‍ර යානන් වහන්සේට නිදුක් නිරොගි සුවය ම ලැබේවා දිර්ඝ ආයුස ලැබේවා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ම අවබෝධ වේවා සුව පත් වෙත්වා සුව පත් වෙත්වා සුව පත් වෙත්වා සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏සාදු සාදු සාදු තෙරුවන් සරණයි

Месяц назад
Kithsiri kamkanamge Kithsiri +1
Kithsiri kamkanamge Kithsiri

සාධූ සාධූ සාධූ මාගේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාරවේවා සාධූ සාධූ සාධූ

Месяц назад
Sanka Mahesh Subasingha +2
Sanka Mahesh Subasingha

කිච්ඡෝ මනුස්සපටිලාභෝ කිච්ඡං මච්චාන ජීවිතං කිච්ඡං සද්ධම්මසවණං කිච්ඡෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබාගැනීම ඉතාම දුෂ්කරයි. ඒ මනුෂ්‍යයන්ට ජීවත්වීමේදී දුෂ්කරතා ඇතිවෙනවා. පිරිසිදු සද්ධර්මය අසන්ට ලැබීමත් ඉතා දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඉපදීම ඒ හැමටම වඩා දුර්ලභයි.

Месяц назад
Rajee Priyanka +1
Rajee Priyanka

සාදු සාදු සාදු...🙏🙏🙏🙏🙏

Месяц назад
Jayanthi Mallika +1
Jayanthi Mallika

සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏

Месяц назад
Krishmali Dissanayake
Krishmali Dissanayake

සාධූ... සාධූ... සාධූ... 🌷🙏🌷🙏🌷🙏🌷

Месяц назад
Chandani Ramyalatha
Chandani Ramyalatha

Namo buddashsa.Saadu saadu saadu.pinwath uthum u swamin wahanseta ha siyaluma maha sangarathnayata sil maniwarinta boho pin ath wewaaa.dirgauu wewaaa.mage namaskaraya wewaaa.saadu saadu saadu.Theruwan saranai.hamotama.

Месяц назад
Kithsiri kamkanamge Kithsiri +1
Kithsiri kamkanamge Kithsiri

සාධූ සාධූ සාධූ

Месяц назад
Dammi Fiw +1
Dammi Fiw

🙏🙏🙏

Месяц назад
Chitra Wijwardana +1
Chitra Wijwardana

🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Месяц назад
Sampath Nuwan
Sampath Nuwan

🌼🙏🌼🙏🌼🙏🌼

Месяц назад
Nishantha Kumara +1
Nishantha Kumara

🙏🙏

Месяц назад
Suma Mahapitiya Gedara +1
Suma Mahapitiya Gedara

Theruwan saranai suwaminwahansa saadu saadu saadu..

Месяц назад

Далее

කොහොමද කාමයන් අත හරින්නේ Ven Balangoda Radha Thero Kohomada Kamayan Atha Harinne

1:54:21

ඡඡක්ක සූත්‍රය 6×6) ඇසුරින් Ven Balangoda Radha Thero Chachakka suthraya

2:02:08

ඡඡක්ක සූත්‍රය 6×6) ඇසුරින් Ven Balangoda Radha Thero Chachakka suthraya

Ama Dora Viwara Viya - Ven Balangoda Radha Thero

Просмотров 13 тыс.

НАРЕЗОЧКА ОТ ГРАННИ - ТОП МОМЕНТЫ СО СТРИМОВ

12:52

НАРЕЗОЧКА ОТ ГРАННИ - ТОП МОМЕНТЫ СО СТРИМОВ

EviL GrannY | World of Tanks

Просмотров 33 тыс.

London Sri Sambodhi Dhamma Sermon 2022 07 06

1:03:58

London Sri Sambodhi Dhamma Sermon 2022 07 06

Dhammahadaya

Просмотров 748

⏩අමා දොර විවර විය සදහම් විකාශය.Ven Balangoda Radha Thero Ama Dora Viwara Viya

49:27

⏩අමා දොර විවර විය සදහම් විකාශය. Ven Balangoda Radha Thero Ama Dora Viwara Viya

54:18

Ven Balangoda Radha Thero බුද්ධානුස්සතිය Buddhanussathiya

27:12

Ven Balangoda Radha Thero බුද්ධානුස්සතිය Buddhanussathiya

Ama Dora Viwara Viya - Ven Balangoda Radha Thero

Просмотров 143 тыс.